Szkoła

Metody i organizacja

Jak uczymy

Jak uczymy

Metoda komunikatywna, którą z powodzeniem stosujemy kładzie nacisk na zdobycie w krótkim czasie umiejętności uzyskiwania i przekazywania informacji. Istotna jest przy tym skuteczność przekazu, a nie poprawność wypowiedzi. Drogą do kształcenia jest uczestniczenie w możliwie wielu sytuacjach organizowanych przez nauczyciela tak, aby były one maksymalnie zbliżone do naturalnych sytuacji porozumiewania się w życiu codziennym.

Stąd wielość dialogów, symulacji, odgrywanie ról, gier, zabaw, zgadywanek i dyskusji prowadzonych w parach i w małych grupach, gdzie uczeń prowadzony jest do swobodnego porozumiewania się w języku obcym.

Read more


Planuj rozwój

Planuj rozwój

Rozwój językowy warto planować od najmłodszych lat. Niestety, większość ludzi po ukończeniu szkoły średniej nie rozwija się już językowo. Nie jest to przy tym spowodowane utratą zdolności przyswajania wiedzy językowej, lecz po prostu brakiem czasu. Studia, praca, rodzina - to są na ogół sprawy, którym człowiek poświęca większość czasu, skutecznie uniemożliwiając efektywną naukę język. Co w takim razie zrobić? Nauczyć się go wcześniej! Poniższa tabela podaje warianty rozwoju językowego zależnie od wieku, w którym rozpoczyna się naukę.

Read more


Dokąd zmierzasz

Dokąd zmierzasz

W trosce o najwyższe standardy nauczania, poziomy nauczania w Golden Gate są skorelowane z systemem opisu i poziomami znajomości języka opracowanymi przez Radę Europy w ramach tzw. Wspólnego Systemu Europejskiego (Common European Framework).

Dzięki poniższej tabeli poziomów, możesz zaplanować swój cel edukacyjny i przekonać się ile czasu potrzebujesz, aby osiągnąć określony poziom językowy albo przygotować się do wybranego egzaminu

Read more


Regulamin

Regulamin

ARTYKUŁ 1

Prawa i obowiązki słuchacza:

  • Słuchaczem Szkoły jest każda osoba, która wskutek postępowania rekrutacyjnego (bezpłatny test kwalifikacyjny i/lub rozmowa z lektorem) zostanie wpisana na listę słuchaczy oraz zapozna się z informatorem, cennikiem oraz niniejszym regulaminem i zobowiąże się do jego przestrzegania (w przypadku słuchacza niepełnoletniego – obowiązek ten dotyczy rodziców/opiekunów prawnych słuchacza).

Read more