Cennik

Ceny i rabaty obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024:

Ceny kursów grupowych

Rodzaj kursu
Liczba godzin
Cena
Rata (przy 10 ratach)
Liczba osób
General English dla dzieci 62 1700 zł 170 zł 6-10
General English dla młodzieży i dorosłych 124 2550 zł 255 zł 6-10
FCE/CAE/CPE 124 2950 zł 295 zł
5-8
Należność za wybrany kurs można rozłożyć maksymalnie na 10 rat, przy czym rata stanowi w takim przypadku 1/10 ceny całego kursu. Jako taka, nie jest ona skorelowana z liczbą godzin zajęć przeprowadzonych w danym miesiącu.

Ceny kursów indywidualnych

Rodzaj kursu
Cena/Liczba godzin
Sposób uiszczania
Konwersacje 400 zł/4x60 min z góry za każde 4 spotkania
Korepetycje 480 zł/4x90 min z góry za każde 4 spotkania

Rabaty

5% - za kontynuację, 5% - rabat rodzinny, 5% - za jednorazową opłatę całego kursu

Uwaga: Wszystkie rabaty i zniżki stypendialne sumują się do 30%.