Kursy

Konwersacje

Celem zajęć jest nauka zrozumiałego i płynnego wypowiadania się, kształcenie rozumienia ze słuchu, jak również przyswojenie nowego słownictwa w zakresie omawianych zagadnień. Na zajęciach omawiane są zagadnienia w oparciu o odpowiedni podręcznik i/lub materiały udostępniane przez prowadzącego lub proponowane przez słuchacza. 

 

Wymiar godzin: 4 godziny zegarowe/miesiąc
Podręcznik: Uzgodniony z klientem
Poziomy: średniozaawansowany niższy (B1), średniozaawansowany (B1+), średnozaawansowany wyższy (B2), zaawansowany (C1), biegły (C2)
Osób: 1
Informacje dodatkowe: Zajęcia prowadzone przez Native TeachersCennik Regulamin