Kursy

General English dla młodzieży i dorosłych

Czterostopniowy kurs grupowy nastawiony na możliwie szybką naukę porozumiewania się w języku angielskim. Kurs jest oparty o nowoczesne podręczniki do nauczania grupowego i kształci wszystkie podstawowe umiejętności językowe ze szczególnym uwzględnieniem mówienia i rozumienia ze słuchu. Po ukończeniu czwartego stopnia kursu istnieje możliwość kontynuowania nauki na kursach egzaminacjnych (FCE, CAE, CPE) lub konwersacyjnych.

 

Warunki dodatkowe:

1. Warunkiem przyjęcia na II, III i IV stopien kursu jest satysfakcjonujący rezultat na teście kwalifikacyjnym.
2. Uczestnicy kursów z roku poprzedniego mogą uczestniczyć w kursach wyższego stopnia pod warunkiem zaliczenia testu końcowego na kursie poprzedniego stopnia.
3. Warunkiem uczestnictwa w kursach egzaminacyjnych jest pozytywny wynik testu całościowego, który słuchacz zdaje po ukończeniu IV stopnia kursu.

Wymiar godzin: 124 godziny lekcyjne/rok (gwarantowane)
Podręcznik: Total English lub Activate (Longman)
Poziomy: elementarny (A2), średniozaawansowany niższy (B1), średniozaawansowany (B1+)
Osób: 6-10
Informacje dodatkowe: zajęcia prowadzone są w tandemach.Cennik Regulamin