Kursy

Kursy FCE CAE CPE

Egzaminy Cambridge English: First (FCE), Advanced (CAE) i Proficiency (CPE) organizowane przez Cambridge English Language Assessment należą do najpopularnieszych na świecie egzaminów z języka angielskiego na poziomach od średniozaawansowanego do biegłego (B1-C2).

Kurs egzaminacyjny "Cambridge FCE"

Kurs trwa dwa semestry. Grupy do 8 osób. Kurs obejmuje materiał obowiązujący na egzaminie FCE w oparciu o odpowiedni podręcznik. Kurs obejmuje zarówno całość zagadnień merytorycznych obowiązujących na egzaminie, jak i techniki zdawania poszczególnych części egzaminu. Postępy uczestników sprawdzane są okresowo przy pomocy autentycznych testów egzaminacyjnych.

Kurs egzaminacyjny "Cambridge CAE"

Kurs trwa dwa semestry. Grupy do 8 osób. Kurs obejmuje materiał obowiązujący na egzaminie CAE w oparciu o odpowiedni podręcznik. Kurs obejmuje zarówno całość zagadnień merytorycznych obowiązujących na egzaminie, jak i techniki zdawania poszczególnych części egzaminu. Postępy uczestników sprawdzane są okresowo przy pomocy autentycznych testów egzaminacyjnych.

Kurs egzaminacyjny "Cambridge CPE"

Kurs trwa dwa semestry. Grupy do 8 osób. Kurs obejmuje materiał obowiązujący na egzaminie CPE w oparciu o odpowiedni podręcznik. Kurs obejmuje zarówno całość zagadnień merytorycznych obowiązujących na egzaminie, jak i techniki zdawania poszczególnych części egzaminu. Postępy uczestników sprawdzane są okresowo przy pomocy autentycznych testów egzaminacyjnych.

Warunki dodatkowe:

1. Warunkiem przyjęcia na kursy jest satysfakcjonujący rezultat na teście kwalifikacyjnym, a w przypadku kursów CAE i CPE - posiadanie certyfikatu z poziomu niższego lub zaliczenie symulowanego egzaminu z niższego poziomu.
2. Uczestnik ma prawo do kilku prób zaliczenia testów i konsultowania się z lektorem w sprawie obowiazującego materiału, przy czym brak pozytywnego wyniku ostatecznie wiąże się z usunięciem z kursu.
3. Szkoła jest odpowiedzialna jedynie za należyte przeprowadzenie kursów. Wszelkie formalności związane z przystąpieniem do egzaminów uczestnik załatwia samodzielnie.Cennik Regulamin