Szkoła Języka Angielskiego Golden Gate - Szkoła

Golden Gate: najogólniej jak się da

O Golden Gate najogólniej jak się da

Kilka słów o szkole, która wprowadziła nowoczesne nauczanie angielskiego do Ti Dżi :)

Ania

Ania Drewniak, cappo di tutti cappi :)

Szkoła Języka Angielskiego Golden Gate została założona w 1991 i jest własnością jej dyrektorów: Rafała Drewniaka i Anny Drewniak. Każdego roku uczy się tutaj kilkuset uczniów. Minimalny okres nauki wynosi jeden rok, chociaż wielu słuchaczy uczy się u nas nawet 10 lat.


Naszym celem jest połączenie wysokiej jakości nauczania z serdeczną atmosferą oraz indywidualnym podejściem do potrzeb każdego słuchacza. Sądzimy, że duży procent stałych słuchaczy: (60%-ponad 3 lata, 30%-ponad 5 lat) jest dobrym przykładem naszego zaangażowania.


Szkoła zajmuje drugie piętro dziewiętnastowiecznej kamienicy w centrum Tarnowskich Gór. Posiada sekretariat, pokój nauczycielski wyposażony w biblioteczkę metodyczną, komputer i kopiarkę, oraz 5 przestronnych, estetycznie umeblowanych i dobrze wyposażonych klas.


Poza nauczaniem języka angielskiego, Golden Gate angażuje się w życie kulturalne i społeczne Tarnowskich Gór organizując imprezy muzyczne, akcje charytatywne i inne działania skupiające tarnogórską młodzież.

Metody i organizacja

Jak uczymy

Jak uczymy

Metoda komunikatywna, którą z powodzeniem stosujemy kładzie nacisk na zdobycie w krótkim czasie umiejętności uzyskiwania i przekazywania informacji. Istotna jest przy tym skuteczność przekazu, a nie poprawność wypowiedzi. Drogą do kształcenia jest uczestniczenie w możliwie wielu sytuacjach organizowanych przez nauczyciela tak, aby były one maksymalnie zbliżone do naturalnych sytuacji porozumiewania się w życiu codziennym.

Stąd wielość dialogów, symulacji, odgrywanie ról, gier, zabaw, zgadywanek i dyskusji prowadzonych w parach i w małych grupach, gdzie uczeń prowadzony jest do swobodnego porozumiewania się w języku obcym.

Read more


Planuj rozwój

Planuj rozwój

Rozwój językowy warto planować od najmłodszych lat. Niestety, większość ludzi po ukończeniu szkoły średniej nie rozwija się już językowo. Nie jest to przy tym spowodowane utratą zdolności przyswajania wiedzy językowej, lecz po prostu brakiem czasu. Studia, praca, rodzina - to są na ogół sprawy, którym człowiek poświęca większość czasu, skutecznie uniemożliwiając efektywną naukę język. Co w takim razie zrobić? Nauczyć się go wcześniej! Poniższa tabela podaje warianty rozwoju językowego zależnie od wieku, w którym rozpoczyna się naukę.

Read more


Dokąd zmierzasz

Dokąd zmierzasz

W trosce o najwyższe standardy nauczania, poziomy nauczania w Golden Gate są skorelowane z systemem opisu i poziomami znajomości języka opracowanymi przez Radę Europy w ramach tzw. Wspólnego Systemu Europejskiego (Common European Framework).

Dzięki poniższej tabeli poziomów, możesz zaplanować swój cel edukacyjny i przekonać się ile czasu potrzebujesz, aby osiągnąć określony poziom językowy albo przygotować się do wybranego egzaminu

Read more


Regulamin

Regulamin

ARTYKUŁ 1

Prawa i obowiązki słuchacza:

  • Słuchaczem Szkoły jest każda osoba, która wskutek postępowania rekrutacyjnego (bezpłatny test kwalifikacyjny i/lub rozmowa z lektorem) zostanie wpisana na listę słuchaczy oraz zapozna się z informatorem, cennikiem oraz niniejszym regulaminem i zobowiąże się do jego przestrzegania (w przypadku słuchacza niepełnoletniego – obowiązek ten dotyczy rodziców/opiekunów prawnych słuchacza).

Read more

O Golden Gate najogólniej jak się da

Kilka słów wstępu na temat szkoły, która wprowadziła nowoczesne nauczanie angielskiego do Ti Dżi :)

Szkoła Języka Angielskiego Golden Gate została założona w 1991 i jest własnością jej dyrektorów: Rafała Drewniaka i Anny Drewniak.

Planuj rozwój

Rozwój językowy warto planować od najmłodszych lat. Niestety, większość ludzi po ukończeniu szkoły średniej nie rozwija się już językowo. Nie jest to na ogół spowodowane utratą zdolności przyswajania wiedzy językowej, lecz po prostu brakiem czasu. Studia, praca, rodzina - to są sprawy, którym człowiek poświęca większość czasu, skutecznie uniemożliwiając efektywną naukę języka. Co w takim razie zrobić? Ano nauczyć się go wcześniej! Poniższa tabela podaje warianty rozwoju językowego zależnie od wieku, w którym rozpoczyna się naukę.

Regulamin Szkoły Języka Angielskiego Golden Gate

ARTYKUŁ 1

Prawa i obowiązki słuchacza:

  • Słuchaczem Szkoły jest każda osoba, która wskutek postępowania rekrutacyjnego (bezpłatny test kwalifikacyjny i/lub rozmowa z lektorem) zostanie wpisana na listę słuchaczy oraz zapozna się z informatorem, cennikiem oraz niniejszym regulaminem i zobowiąże się do jego przestrzegania (w przypadku słuchacza niepełnoletniego – obowiązek ten dotyczy rodziców/opiekunów prawnych słuchacza).
  • Wpłata pierwszej raty opłaty za kurs jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

Słuchacze mają prawo do:

  • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia w zakresie języka angielskiego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,